D-vitamin mangel.

8. maj 2009 at 13:04 16 kommentarer


Vitamin D er vigtigt for dine muskler

Af læge, Ph.D., Henning Glerup, Medicinsk afd. C, Århus Amtssygehus

For blot 15 år siden herskede der ikke enighed blandt eksperter, om hvorvidt kalktilskud var af betydning for knoglerne. Nu er alle enige om, at kalk og D-vitamin udgør et fundament i forebyggelsen af knogleskørhed – fra vugge til grav.

Det er almindeligt kendt, at vitamin D har stor betydning for kroppens optagelse af kalk fra tarmen og dermed er vigtig for at sikre kroppen den mængde kalk, der er nødvendig for at vedligeholde knoglesystemet. Mindre kendt er det, at vitamin D også er nødvendig for at sikre normal muskelfunktion.

Muskulære symptomer ved vitamin D mangel
I svære tilfælde af vitamin D mangel kan der ses udtalt muskelkraftnedsættelse specielt i de vægtbærende lårmuskler, men også i skulder-nakke muskler. Symptomerne kommer typisk snigende over måneder til år efterhånden, som patientens vitamin D mangel forværres. I de sværeste tilfælde kan muskelkraftnedsættelsen blive så udtalt, at patienten til sidst dårligt er i stand til at gå. Andre typiske klager er vanskelighed ved at gå på trapper eller at rejse sig fra en stol uden støtte.

Også mindre udtalt vitamin D mangel kan give anledning til muskelsymptomer. De almindeligste debutsymptomer er almen træthed, diffuse muskelsmerter lokaliseret til specielt lår, læg og skulder-nakke muskler, samt eventuelt krampetendens i arme eller ben og prikkende, stikkende, brændende eller sovende fornemmelse i fødder og hænder. I visse tilfælde kan der endvidere ses ledsmerter og dybe borende knoglesmerter. Symptomerne kan meget let forveksles med diverse gigtlidelser, og det er da heller ikke ualmindeligt, at patienterne har gennemgået et gigtudredningsprogram før den korrekte diagnose stilles.

I en undersøgelse, som vi netop har gennemført på Århus Amtssygehus, har vi kunnet dokumentere, at selv mindre udtalt vitamin D mangel giver anledning til muskelkraftnedsættelse. Specielt bliver evnen til at foretage hurtige, præcise og kraftfulde muskelbevægelser nedsat. Konsekvensen heraf kan naturligvis være, at personer med vitamin D mangel lettere falder og derved pådrager sig f.eks. et hoftebrud. 

I overensstemmelse hermed har amerikanske og franske undersøgelser vist, at forebyggende behandling i form af 800 IE vitamin D og 1000 – 1200 mg calcium dagligt til ældre personer er i stand til at reducere hyppigheden af hoftebrud med op til 43%. Vore undersøgelser har vist, at normalisering af vitamin D mangel med højdosis vitamin D behandling resulterer i en betydelig forbedring af muskelkraft og af musklernes hurtighed. Efter 6 måneders behandling har flertallet opnået normal muskelfunktion, omend der er store individuelle forskelle. Flertallet angiver en betydelig forbedring efter 1-2 måneder, mens andre først er helt normaliserede efter 1 år. Samtidig med forbedringen i muskelfunktionen svinder muskelsmerter, muskelkramper og føleforstyrrelser stort set konsekvent under behandlingen.

Lidt om vitamin D
Den vigtigste kilde til vitamin D er sollys. Når huden udsættes for direkte sollys dannes vitamin D ud fra 7-dehydro-cholesterol. Sollyset vil normalt hos en yngre person let kunne dække kroppens behov for vitamin D. Med alderen nedsættes hudens evne til at danne vitamin D, således at en 70 årig kun har ca 25-30 % af den kapacitet, som en 20 årig har. Man bliver derfor med alderen mere afhængige af den mængde vitamin D, som man indtager med føden. Dansk mad er generelt meget fattig på vitamin D (gennemsnitligt 2,5 µg / 100 IE dagligt), og selv ved indtagelse af store mængder fed fisk er det ikke muligt at opnå en tilstrækkelig mængde vitamin D (800 – 1000 IU dagligt) til at sikre sig mod vitamin D mangel udelukkende via kosten. Man bliver derfor med alderen afhængig af vitamin D kosttilskud, hvis vitamin D mangel skal undgås.

Vitamin D gennemgår nogle vigtige omdannelser i lever og nyrer, der resulterer i dannelsen af vitamin D’s mest aktive form: 1,25-dihydroxyvitamin D. Vitamin D medierer deres effekt via såkaldte vitamin D receptorer, der nu er identiferet på flertallet af kroppens celletyper: tarmceller, nyreceller, muskelceller, hudceller, immunsystemets celler m.fl. I overensstemmelse hermed er der efterhånden dokumenteret vigtige effekter af vitamin D på de fleste vævstyper. I muskelvævet ser det ud til, at vitamin D er vigtig for regulationen af cellernes kalkindhold, der er af afgørende betydning for muskelkontraktionen. Desuden er vitamin D vigtig for musklernes energiproduktion og musklernes proteinsammensætning. Musklerne er sammensat af flere typer muskelfibre. Ved vitamin D mangel skrumper de hurtige og kraftfulde type II fibre, hvilket formentlig er forklaringen på den mindre muskelstyrke og hurtighed i muskelbevægelserne.

Hvem har risiko for at udvikle vitamin D mangel?
Idet solen er den vigtigste kilde til vitamin D, er det ganske forståeligt, at individer, der ikke udsættes for regelmæssig soleksposition, har en øget risiko for at udvikle vitamin D mangel. Hos arabiske kvinder bosat i Danmark, en gruppe der ofte går tildækket når de er ude, fandt vi således svær vitamin D mangel hos 85 %. Hele 88 % af de arabiske kvinder klagede over diffuse muskelsmerter og kraftnedsættelse. Også hos arabiske mænd og hos arabiske kvinder, der ikke bærer slør, fandt vi tegn til vitamin D mangel. Dette tilskriver vi, at arabere i kraft af deres kultur og traditioner så vidt muligt undgår direkte sollys.

Som nævnt ovenfor har ældre en nedsat kapacitet for vitamin D syntese i huden. Det er klart, at dette i sig selv gør ældre til en risikogruppe for udvikling af vitamin D mangel. Adskillige faktorer er med til at øge denne risiko. For det første har ældre en tendens til at skærme sig mere mod solen end yngre individer, – dette til trods for at de faktisk har et større behov for soleksposition, hvis de skal dække deres vitamin D behov af den vej. En del ældre bliver med tiden dårligt gående, og kommer som følge heraf sjældent ud i solen. Herved er der mulighed for, at der opstår en ond cirkel, hvor den ældre udvikler vitamin D mangel og som følge heraf får muskelsymptomer, for til sidst at blive så dårligt gående, at de ikke kan gå ud uden hjælp.

Hvis man som ældre har en altan eller lignende, er det en god ide at sætte sig i solen cirka 1/2 time hver dag. Hvis man skal danne vitamin D i huden, er det nødvendig med soleksposition direkte på huden, men man skal naturligvis altid undgå solskoldning. Soleksposition gennem en glasrude eller gennem hud, der er smurt med sololie (faktor 8) giver ingen vitamin D produktion. I vinter halvåret (1. november – 1. april) hænger solen i øvrigt så lavt på himlen i Danmark, at den ikke giver anledning til nogen vitamin D produktion.

Personer med nedsat nyrefunktion kan også have en nedsat evne til at foretage nogle vigtige omdannelser af vitamin D i nyrerne. Dette kan også give anledning til en form for vitamin D mangel betinget muskelsvækkelse.

Personer, der tidligere har fået operation for mavesår med fjernelse af en del af mavesækken (Bilroth II), absorberer vitamin D dårligere og har derfor øget risiko for vitamin D mangel. Det samme gælder for personer med glutenintolerens (cøliaki) og sygdomme med fedt malabsorption fra tarmen.

Behandling med visse typer epilepsi medicin (bl.a. Fenytoin og Fenemal) kan give øget nedbrydning af vitamin D i leveren og derved give anledning til vitamin D mangel.

Hvordan stiller man diagnosen “Vitamin D mangel betinget myopati”?
Som anført i indledningen er de typiske symptomer: almen træthed, diffuse muskelsmerter i lår, lægge samt skulder- nakkeåg, muskelkramper og snurrende, sovende eller brændende fornemmelse i hænder og fødder. Disse symptomer kan i typiske tilfælde hjælpe lægen på rette spor, men på den anden side kan de meget let forveksles med en række andre sygdomme, især gigtsygdomme. Hertil kommer, at vores viden omkring vitamin D’s betydning er af ret ny dato, og man kan derfor ikke forvente, at alle læger kender til de typiske kliniske klager. Hvis man skal stille diagnosen, er det nødvendigt at foretage to blodanalyser: 25-hydroxy-vitamin-D og PTH (parathyroideahormon). 25-hydroxyvitamin D er kroppens lagerform af vitamin D, og denne analyse siger derfor noget om kroppens vitamin D indhold. 25-hydroxy-vitamin D bør ligge på 25 nmol/l (10 ng/ml) eller derover. En forhøjet værdi af PTH kan tyde på en sværere vitamin D mangel, og kan være med til at hjælpe lægen med at afgøre, hvor længe og med hvor store doser vitamin D patienten skal behandles.

Behandling og forebyggelse
Vores forskning i vitamin D’s betydning for musklerne giver endnu et argument for at sikre forebyggende vitamin D behandling til ældre og andre risikogrupper. Vitamin D behandling til de arabiske kvinder med svær vitamin D mangel resulterede i 25% øgning i muskelkraften efter 3 måneder, og efter 6 måneder var deres muskler lige så hurtige og næsten lige så stærke som aldersmatchede danske kvinder. I gruppen af ældre danskere har vi undersøgt en gruppe patienter med hoftebrud og sammenlignet dem med alders, køns, højde og vægt matchede kontroller, der var indlagt til operation for lidelse i mave-tarmsystemet. Vi fandt som ventet lavere vitamin D indhold i blodet hos hoftebrudspatienterne, der også havde svagere og langsommere muskler end kontrolpersonerne. Dette fund indicerer kraftigt, at vitamin D mangel betinget muskelsvækkelse kan være medvirkende årsag til fald og dermed hoftebrud. Man kan derfor argumentere for, at alle ældre over f.eks. 65 år bør sættes i forebyggende vitamin D behandling. Ud over en reduktion i antallet af hoftebrud vil man formentlig se en forbedring i de ældres almen befindende med færre muskelsmerter og mindre træthed.

Den forebyggende behandling bør bestå af et dagligt kosttilskud af vitamin D på 800 – 1000 IE (20 – 25µg). Denne dosis er sikker og absolut uden forgiftningsrisiko. Større doser bør aldrig indtages uden at det er aftalt med en læge. For praktiske årsager skal anføres, at hvis man allerede igennem længere tid har været i forebyggende behandling med vitamin D i de anførte doser, er der stort set ingen risiko for at man lider af vitamin D mangel, og der er derfor heller ingen grund til at lave videre undersøgelser med blodprøver.

I tilfælde hvor blodprøverne har afsløret alvorlig vitamin D mangel, skal der behandles med større doser vitamin D, der kan gives enten som indsprøjtninger eller som nogle meget koncentrerede vitamin D dråber. Behandlingen, der typisk vil strække sig over 3 – 6 måneder, skal altid styres af en læge.

Kilde:http://www.kropogkost.dk/knogleskoerhed/vitamin-der-vigtigt-for-dine-mu.htm

Efter en lind strøm af blodprøver, MR-scanning og koloskopi så er svaret, at jeg lider af D-vitamin mangel! 

Jeg er super lettet og forundret, hvordan kan det ske?

Behandlingen er iværksat og første dosis D-vitamin er sprøjtet ind. Nu følger daglig indtag af højdosis piller med D-vitamin, inden næste blodprøve om 10 dage og kontrol sidst i maj. 

Jeg er sikker på, at med masser af søvn og indtag af D-vitamin skal jeg nok få fyldt depoterne op igen:)

 
Reklamer

Entry filed under: Hverdagen, Sygdom. Tags: .

Så… Årskortet er fornyet.

16 kommentarer Add your own

 • 1. Anne  |  8. maj 2009 kl. 13:13

  hvor godt at du fik en diagnose, og at du er sat i behandling…min søster prøvede det samme for et par år siden…
  Husk fisk 🙂

 • 2. Grønlandsposten  |  8. maj 2009 kl. 13:31

  Godt det er noget, der er nemt at gøre noget ved! Og tænk, en kur der består af moderat solbadning, det er der da noget ved 😉

  Flere i min familie lider af knogleskørhed, så allerede for 10 år siden blev jeg opfordret til at tage ekstra D-vitamin i et forsøg på at forebygge. Har siden taget en daglig dosis.

  Læste på et tidspunkt at de mange kampagner for at få danskerne til at bruge solcreme faktisk er ved at resultere i, at især børn bliver smurt så grundigt ind i solcreme, at de ikke optager den mængde D-vitamin, de har brug for. Lidt skræmmende, synes jeg. Moralen må være “alt med måde”.

 • 3. olinesunivers  |  8. maj 2009 kl. 14:02

  Anne:
  Du har ret, jeg er også glad for både diagnose og behandling. Det underlige er dog, at jeg er rimelig meget ude og spiser fisk flere gang om ugen?

  Grønlandsposten:
  Jeg tager med glæde den 1/2 time i solen hver dag:)
  Jeg har også fulgt med i det der har været skrevet i den sidste tid om D-vitamin mangel og faktisk mener de at over halvdelen af den voksne befolkning lider af det i disse måder!

 • 4. pernillepaa1.  |  8. maj 2009 kl. 14:45

  Det må være rigtig dejligt at der nu er en diagonse så der kan komme en behandling i gang, og når man så kan klare det med lidt sol så er det da dejligt 🙂
  Knus og god dag

 • 5. olinesunivers  |  8. maj 2009 kl. 14:56

  pernillepaa1:
  Ja, det lyder jo helt simpelt, at behandle:)

 • 6. Madame  |  9. maj 2009 kl. 07:54

  Hvor var det interessant! Tak fordi du fortæller os andre om det! Jeg er sikker på, at mange menesker lider af D-vitaminmangel …
  Vi har taget D-vitamin tilskud i flere år.

 • 7. olinesunivers  |  9. maj 2009 kl. 08:02

  Madame:
  Jeg tror også, at rigtig mange lider af D-vitamin mangel. Jeg syntes jeg spiser sundt og er meget ude, men der skal faktisk meget til for, at undgå mangel.

 • 8. I Gosden  |  26. februar 2010 kl. 17:36

  Nedsat nyrefunktion nu på ca. 28% virke. er meget træt, og sover mwget er det d.vitaminmangel

 • 9. olinesunivers  |  27. februar 2010 kl. 08:21

  Du må gå til din læge og tale med ham/hende om dine symptomer.

 • 10. Camilla  |  3. marts 2010 kl. 18:26

  Hej.

  Jeg har haft sværre rygsmerter i perioder, og det har efterhånden stået på i 8-9år (!). Sidst var de så slemme at jeg kom til fysioterapi, og min ryggrad var så låst 2 steder. Fik i anledningen af lægebesøget også taget en blodprøve. Da mangel på d vitamin har stor betydning på knoglernes og musklernes funktion. Fik svar idag, og har så mangel på d vitamin. Det er så meget ekstremt, så skal have 5 injektioner på 10 uger, og så tage 2 tabl af 35µg, det vil sige 70µg om dagen. Men håber da at det kommer til at hjælpe, så jeg kan have en smertefri ryg.

  Det skal siges at jeg kun er 26år. Har altid troet at det var de lidt ældre der led af mangel på vitamin d. Men man kan kun bvive klogere 😉

 • 11. Claus Dahl  |  2. juni 2010 kl. 12:28

  Hej. Jeg er 43 år, har løbet og cyklet en del. Men jeg har de sidste år haft flere og flere smerter i knæer, og musklerne i benene. Jeg har været ved læge flere gange, taget D-prøve, tallet er 45. Lægen siger jeg træner for hårdt, men jeg har lige så mange smerter når jeg holder mig i ro. Jeg kan ligesom løbe mig i gang, dvs. når jeg når et punkt, gør det ikke så meget ondt mere. Jeg har smerter når jeg sidder, går på trapper, skal på hug. Hvad gør jeg, min læge siger D-vitamin mangel er et mode flop. Men mangler jeg D-vitaminer? Jeg vil nødig stoppe helt med sport. Pt. ved jeg ikke hvordan jeg kommer videre.
  MVH Claus

 • 12. Vibeke Fenger  |  3. juli 2010 kl. 19:34

  Jeg har det seneste år lidt af kløe, prikken og stikken i hænderne. Det er meget generende og jeg kan sagtens klø om natten så jeg vækker min husbond. Har lige, meget overraskende fået konstateret D-vitaminmangel og har i dag kigget på nettet og her i Olines univers fundet de symptromer jeg lider af. Hvad er Olines univers – jeg har Gogglet på D-vitamin og har kun 1 side om dette emner. Kunne være rart at møde nogle lidelsesfælder her

 • 13. Vibeke Fenger  |  3. juli 2010 kl. 19:35

  Jeg sender lige min email

 • 14. Vibeke Fenger  |  3. juli 2010 kl. 19:38

  Jeg har selv fundet ud af at jeg har spist for fedtfattigt i de senste 2 år – men har spist mange fede fisk både til frokost og til aftensmad – men hvis alt andet ´mad er fedtfattigt så kan man ikke optage D-vitaminet. Sådan er det også med A-vitamin så spiser man mange gulerødder og tror man er så sund så husk at vitaminet kun bliver nyttigt hvis man spiser gulerod sammen med noget fedt

 • 15. Mona Nielsen  |  11. marts 2011 kl. 17:39

  Hej
  Jeg ved godt at det er længe siden der er skrevet til disse kommentarer – men jeg håber at kunne få svar på et spørgsmål.

  Da vitamin D mangel blev konstateret – hvor lavt var tallet. Jeg har nemlig selv lige fået konstateret vitamin D mangel og lægen sagde at tallet var på 16. Jeg er sat i behandling med Unikalk Mega (2 tabletter dagligt).

  Håber der kommer et svar på mit spørgsmål. 🙂

  venlig hilsen Mona

 • 16. trine  |  15. juli 2011 kl. 21:41

  Har selv været igennem en langvarig udredning hos reumatolog og neurologer, med mr-scanning og et hav af blodprøver, har frygtet sclerose og så viser det sig at jeg har d-vitamin-mangel! Det kan ikke beskrives hvor glad og lettet jeg er:_)

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Lidt om mig

Jeg er en kvinde på 38 år, gift og mor til 3 skønne piger på 18, 15 og 10 år. Udover os 5 hører der også 2 skønne hunde af racen Kromfohrländer og1 kat til familien. Du vil her på siden blive præsenteret for livet og alt hvad det indebærer, set fra mit univers.

Nye kommentarer

Kontakt

Du er velkommen til, at kontakte mig på: olinesunivers@gmail.com

%d bloggers like this: